02.09.2012, HACKDAYS: Michał Brzeziński NANODISCO /extended/ + prelekcja “Sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej”

NANODISCO /extended/

Performance audiowizualny będzie próbą sprowokowania komunikacji miedzy kwiatem a mikroorganizmami obserwowanymi przez mikroskop. Komunikacja odbywa się na poziomie software na którym komputer przetwarza impulsy elektryczne i ruch w muzykę i obraz.

sztuka jako pole komunikacji transgatunkowej

Wystąpienie będzie dotyczyło sztuki jaki pola komunikacji transgatunkowej. Rozszerzające się granice życia rodzą sporo pytań i problemów etycznych związanych z rozwojem technologii informatycznych i biologicznych. Mity dotyczące człowieka jako jedynego bytu tworzącego kulturę oraz inne mity oddzielające człowieka od przyrody kompromitują się na naszych oczach. Zwierzę ludzkie przynależy do gatunku, który określa kształt geologiczny ziemi i modyfikacje go z siłą, która kazała geologii wprowadzić nowy okres w dziejach ziemi jakim jest antropocen. Jednocześnie tworzymy i nadajemy prawo życia innym gatunkom. To wszystko sprawia ze dla informatyki kluczowym zagadnieniem staje się włączenie innych form życia w obieg informacji by mogły komunikować własne potrzeby i współtworzyć nową formę demokracji opartej na bioróżnorodności zamiast biowładzy.

Comments

comments